Vsip 3 Bình Dương thay đổi vị trí đầu tư

vsip 3 binh duong

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (đã được chấp thuận tại văn bản số 2139/TTg-KTN ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)…

Theo văn bản số 2139/TTg-KTN, dự án này có quy mô diện tích quy hoạch là 1.000 ha tại xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm. Tổng mức đầu tư thực hiện là 6.407 tỷ đồng.

Với Quyết định 40/QĐ-TTg ban hành ngày 10/01/2022, địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh là: phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên và xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Về tiến độ thực hiện dự án, thủ tướng giao UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Nhà đầu tư xem xét việc điều chỉnh quy mô triển khai từng giai đoạn cho phù hợp với tiến độ thu hút đầu tư đầu tư, kết nối hạ tầng; xây dựng nhà ở, thiết chế cho người lao động của khu công nghiệp…

Việc thực hiện giai đoạn 2 sẽ được triển khai trong trường hợp giai đoạn 1 đã lấp đầy trên 60% diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê và giao UBND tỉnh xem xét giao đất, cho thuê đất đối với giai đoạn 2 khi đáp ứng điều kiện đối với giai đoạn 1 của dự án.

Thủ tướng cũng lưu ý nhà đầu tư (Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam – Singapore) chỉ được thực hiện dự án sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; Cam kết về việc không khiếu kiện và tuân thủ quy định của pháp luật của Việt Nam trong trường hợp đất cao su hiện do Công ty cổ phần cao su Phước Hòa quản lý, sử dụng được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định thuộc diện tài sản công và phải xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cần tuân thủ trình tự, thủ tục trong quá trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án; đảm bảo dự án có đủ điều kiện tiếp tục triển khai theo quy định của pháp luật, để làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đảm bảo phần diện tích 691 ha hiện do Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa quản lý nằm trong phần diện tích của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và phần diện tích còn lại của dự án phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Bảo đảm điều kiện thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong quá trình thực hiện thủ tục về đất đai có liên quan đến Dự án.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III – VSIP 3 vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm (2021-2025) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô diện tích, địa điểm và tiến độ thực hiện dự án; Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án…

Có vị trí chiến lược thuận lợi kết nối các nhà đầu tư tương lai với Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, cận kề các khu công nghiệp đã phát triển như VSIP I và VSIP II, cũng như nhiều khu công nghiệp khác xung quanh Thành phố mới Bình Dương, khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III (VSIP III) được kỳ vọng khi hoàn thành sẽ sớm trở thành một khu công nghiệp xanh công nghệ cao tại trung tâm phát triển công nghiệp sôi động nhất Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

(Theo Vneconomy)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM