tư vấn về lập quy hoạch kế hoach sử dụng đất
tư vấn về lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

Hỏi: Quy định tư vấn về lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất gồm những gì?

Trả lời: Theo điều 47 – Luật Đất Đai 2013 quy định về tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  1. Trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thuê tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
  2. Việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
  3. Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây