trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai
trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai

Hỏi: Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai gồm những gì?

Trả lời: Theo Điều 23 – Luật Đất Đai 2013 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi cả nước.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.

Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước về đất đai.

  1. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây