TP.HCM điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc

bản đồ quy hoạch khu đo thị tây bắc-củ chi

Quy hoạch treo quá lâu nên mới đây Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM có văn bản trình UBND TP.HCM về việc kiến nghị của thủ tướng chính phủ. điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc. Theo đó, Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND TP.HCM xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép TP.HCM tổ chức lập quy hoạch phân khu của khu đô thị Tây Bắc theo hướng thay đổi quy mô diện tích khu khu đô thị giảm từ 6.084 ha xuống 4.410 ha; tách khu dân cư hiện hữu với dân số quy hoạch khoảng 85.000 người – đến năm 2025.

Điều chỉnh quy mô dân số từ 300.000 người lên 600.000 người cho toàn khu; giảm diện tích khu đào tạo đại học từ 306 ha xuống khoảng 150 ha và giữ nguyên quy mô đào tạo, nghiên cứu các nội dung này cơ bản phù hợp nhiệm vụ quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và cập nhật vào đồ án quy hoạch chung của thành phố.

Trên cơ sở có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM sẽ tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 cho khu đô thị Tây Bắc.

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, việc thành phố xin ý kiến Thủ tướng điều chỉnh lập đồ án phân khu tỷ lệ 1/5.000 cho khu đô thị Tây Bắc để phù hợp với tình hình thực tế là hết sức cần thiết. Thành phố mong muốn việc điều chỉnh sớm thực hiện, sẽ là cơ sở để thu hút các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trong toàn khu; đặc biệt những khu dân cư hiện hữu sau khi được điều chỉnh thì quyền lợi chính đáng của người dân sẽ được đảm bảo.

Được biết khu đô thị Tây Bắc có quy mô lớn, trải dài trên địa bàn huyện Củ Chi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 1998 và sau đó cập nhật, kế thừa trong Quyết định số 24 năm 2010. Năm 2005, UBND TP.HCM cũng phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 tại Quyết định số 6079 và tiếp tục phê duyệt tại Quyết định số 4919 năm 2009 với quy mô dân số 300.000 người.

Thành phố xác định đây là khu đô thị mới hiện đại sinh thái, phát triển đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đảm bảo môi trường sống tốt.

Thành phố đã tiến hành lập và phê duyệt 11 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 trong toàn bộ khu đô thị Tây Bắc; tập trung kêu gọi đầu tư, thực hiện nhiều giải pháp, từ cơ chế chính sách, các giải pháp quản lý. Tuy nhiên, đến nay khu đô thị này vẫn chưa triển khai được theo quy hoạch được duyệt.

Nguyên do là việc đền bù, giải phóng mặt bằng các khu dân cư hiện hữu trong ranh quy hoạch khu đô thị chưa thực hiện được, dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện. Đặc biệt là khu vực tập trung các hộ dân đã sinh sống từ trước dọc theo quốc lộ 22, với tổng diện tích khoảng 1.674,2 ha.

bản đồ quy hoạch khu đo thị tây bắc-củ chi

Quy hoạch treo kéo dài nhiều năm nay đã ảnh hưởng không ít đến đời sống người dân cũng như công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện. Quyền lợi chính đáng về đất đai, nhà cửa của người dân bị ảnh hưởng rất nhiều. Không những vậy nguồn lực đất đai bị lãng phí lớn.

Do các nội dung trên quy định tại Quyết định số 24/QĐ-TTg thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện nay thành phố đang tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố.

Tuy nhiên, nếu chờ đến khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố được duyệt rồi mới bắt đầu thực hiện lập đồ án điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 khu đô thị Tây Bắc thì thời gian để phê duyệt sẽ kéo dài 2 – 3 năm, không đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển của khu đô thị. Chính vì vậy TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch để phù hợp thực tế và dễ dàng trong việc kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị.

(theo Thanh Niên)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM