Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam
tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của luật chứng khoán và luật doanh nghiệp

 1. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật chứng khoán  và luật doanh nghiệp, do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 2. Thủ tướng chính phủ quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của bộ trưởng bộ tài chính.
 3. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý và giám sát của ủy ban chứng khoán nhà nước.

Địa chỉ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Tại thành phố Hồ CHí Minh

 • Tên giao dịch: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tên tài khoản ngân hàng: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ đăng ký kinh doanh:
  Tầng 7 tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, số 16 đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Địa chỉ giao dịch:
  Tầng 7 tòa nhà Exchange Tower, số 01 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bấm để xem chỉ đường google map
 • ĐT: 028 39330755    Fax: 028 39330853
 • Hình ảnh một số thông tin thay đổi của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/05/2021.

thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại tphcm
thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại tphcm

Tại Hà Nội – Trụ sở chính

 • Liên lạc các phòng ban tại Trụ sở chính
– Phòng Đăng ký Chứng khoán: 024. 3 9747 119
– Phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên: 024. 3 9747 122
– Phòng Bù trừ và Thanh toán Giao dịch Chứng khoán: 0243 633 1839
– Phòng Dịch vụ quỹ và sản phẩm mới: 024.3 9785 661
– Phòng Nghiên cứu phát triển và Hợp tác quốc tế: 024. 3 9747 113
– Phòng Công nghệ Thông tin: 024. 3 9747 125.
 • Hình ảnh một số thông tin thay đổi tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 10/08/2023.

 

thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại hà nội
thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại hà nội

thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại hà nội-1
thay đổi thông tin tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán việt nam tại hà nội-1

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM