Thu Hồi Đất Vì Mục Đích Quốc Phòng An Ninh Trong Trường Hợp Nào

Thu hối đất vì mục đích quốc phòng
Thu hối đất vì mục đích quốc phòng

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Hỏi: Vừa qua gia đình tôi nhận được thông báo về việc nhà nước thu hồi một phần đất của gia đình tôi cho mục đích quốc phòng an ninh, tôi muốn hỏi về luật đất đai quy định chi tiết việc này như thế nào? 

Trả lời: Theo điều 61 luật đất đai 2013, nhà nước quy định về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh như sau:

Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh trong các trường hợp sau đây:”

  1. Làm nơi đóng quân, trụ sở làm việc;
  2. Xây dựng căn cứ quân sự;
  3. Xây dựng công trình phòng thủ quốc gia, trận địa và công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
  4. Xây dựng ga, cảng quân sự;
  5. Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
  6. Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
  7. Làm trường bắn, thao trường, bãi thử vũ khí, bãi hủy vũ khí;
  8. Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
  9. Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
  10. Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý.”

Trên đây là những nội dung mà nhà nước thực hiện việc thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh. Bạn tham khảo, nếu vẫn chưa hài lòng bạn có thể tham khỏa ý kiến của luật sư.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM