Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút

Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút
Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút

Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút

Bấm để xem và tải file bản đồ thông tin quy hoạch huyện Cư Jút

Kế hoạch sử dụng đất huyện Cư Jút

Vị trí địa lý huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông

Huyện Cư Jút là một huyện biên giới, cách trung tâm tỉnh khoảng 110km

Huyện Cư Jút có 8 đơn vị hành chính, trong đó có 7 xã và một thị trấn là EaTling, diện tích tự nhiên 72.028 ha. Trung tâm thị trấn EaTling có đường quốc lộ 14 đi qua, đây là tuyến giao thông quan trọng giúp kết nối huyện Cư Jút vơi các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Trên địa bàn huyện hiện nay có 01 Thị trấn Ea Tling (là đô thị loại 5) với diện tích tự nhiên 2.234,70 ha (chiếm 3,1% diện tích tự nhiên toàn huyện); dân số có 3.448 hộ với 16.045 người (chiếm 17,38% dân số toàn huyện), mật độ dân số nội thị 705 người/km2.

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Cư Jút

Theo thông tin quy hoạch huyện Cư Jút, huyện đã có Đồ án quy hoạch xây dựng thị trấn Eatling, định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2011 – 2015 và đến năm 2020, giai đoạn 2015-2020 phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số: 427/QĐ-UBND, ngày 03/4/2007.

Huyện đã đưa xã Nam Dong vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển thành đô thị loại 5. Đến tháng 4 năm 2009, UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã Nam Dong theo hướng phát triển đô thị.

Tháng 12/2011 đã xây dựng xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hiện nay đang tiếp tục xây dựng đề án cụ thể xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn.

Cơ cấu kinh tế thị trấn EaTling chuyển dịch tăng nhanh tỷ trọng nghành thương mại, dịch vụ và du lịch. Tuy nhiên tỷ trọng kinh tế khu vực đô thị còn thấp, những năm gần đây chỉ chiếm khoảng 8,3% tổng giá trị sản xuất và doanh thu các ngành kinh tế toàn huyện.

Đối với xã Nam Dong tuy chưa là đô thị nhưng là đầu mối giao lưu kinh tế, văn hoá – xã hội, có tác động ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đặc biệt là cụm các xã phía Bắc của huyện (Nam Dong, Eapô, Đắk Wil, Đăk Drống).

Định hướng quy hoạch phát triển huyện Cư Jút

Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút
Thông tin quy hoạch huyện Cư Jút

Định hướng phát triển đô thị theo hướng đô thị gắn với du lịch sinh thái, đồng thời có kế hoạch cụ thể phát triển hệ thống đô thị của huyện phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đến năm 2020 thị trấn Ea Tling đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và xã Nam Dong đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5, thực sự là đô thị thuộc vùng kinh tế trọng điểm của huyện tiếp giáp với thành phố Buôn Ma Thuột và cụm xã phía Bắc của huyện. 

Nâng cao chất lượng đô thị và quản lý chặt chẽ quy hoạch phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao điều kiện sống của người dân đô thị thông qua việc đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị trên địa bàn huyện Cư Jút.

Theo thông tin quy hoạch huyện Cư Jút, huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, bố trí các cơ quan hành chính trong khu hành chính mới của huyện. Thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu dân cư đô thị, nhất là các khu dân cư trung tâm thị trấn EaTling, khu vực trung tâm xã Nam Dong huyệ Cư Jút. 

Thực hiện quy hoạch và rà soát quy hoạch toàn bộ hệ thống đô thị trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện Cư Jút đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, gắn chặt với quy hoạch phát triển của chương trình xây dựng nông thôn mới có liên quan.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM