Thông tin đấu giá Bình Phước: các lô đất tại thị xã phước Long 2022

thông tin đấu giá bình phước

Mới đây dựa theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Bình Phước và Ban QLDA Đầu Tư Xây Dựng Thị Xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: Đường Tô Hiệu, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giáBan QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B3, Khu Trung tâm hành chính, khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (bán riêng lẻ từng lô): Quyền sử dụng đất BT7, BT8, DN2 (30 tha) thuộc dự án Trung tâm hành chính và Khu đô thị mới thị xã Phước Long.
– Hạ tầng kỹ thuật: Đã đầu tư xây dựng đường thảm BTN, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện và thông tin liên lạc.
– Vị trí khu đất: Khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.
– Tổng diện tích 18.478 m2 (Bằng chữ: Mười tám ngàn, bốn trăm bảy mươi tám mét vuông).
– Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 145.633.250.200 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm ba mươi ba triệu, hai trăm năm mươi ngàn, hai trăm đồng)
– Nguồn gốc đất: Đất công do nhà nước quản lý, quyền sử dụng đất do Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất 01 lần thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
– Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại – Dịch vụ.
– Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2022 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
a. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (01 lô đất).
b. Tiền đặt trước: 15 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 111002660287 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước (VIETINBANK chi nhánh Bình Phước).
Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 23/02/2022 đến ngày 25/02/2022 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trước thời gian trên theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giáTừ ngày 16/02/2022 đến ngày 18/02/2022 tại khu phố 5, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

7Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá
– Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/02/2022 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm đăng ký tham gia đấu giáCông ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước..
– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:
– Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai có nhu cầu và cam kết sử dụng đất theo đúng mục đích, quy hoạch và kiến trúc đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
– Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.
– Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
– Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/02/2022.
– Địa điểm tổ chức cuộc đấu giáHội trường UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệCông ty Đấu giá hợp danh Bình PhướcĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0355522677 hoặc Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; ĐT: 0962884439.
Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Bấm để tải danh sách những lô đất đấu giá

(Theo cổng thông tin Bình Phước)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM