Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc Ninh Thuận
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc Ninh Thuận

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc đến năm 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc Ninh Thuận
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc Ninh Thuận

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc đến năm 2030 quy hoạch chi tiết các khu rừng sản xuất, khu dân cư, khu đô thị, khu sản xuất công-nông nghiệp, khu dân cư nông thôn, khu thương mại-dịch vụ, chợ, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế,  khu trung tâm hành chính,…

Loại đất Ký hiệu Diện tích(ha)
Đất trồng lúa LUA 1.528,00
Đất trồng cây hàng năm
khác
HNK 2.705,60
Đất trồng cây lâu năm CLN 1.926,00
Đất rừng đặc dụng RDD 11.388,00
Đất rừng sản xuất RSX 378,00
Đất có rừng sản xuất là
rừng tự nhiên
RSN 84,00
Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,54
Đất làm muối LMU 0,33
Đất nông nghiệp khác NKH 894,53
Đất quốc phòng CQP 90,00
Đất an ninh CAN 28,00
Đất khu công nghiệp SKK 407,00
Đất cụm công nghiệp SKN 49,00
Đất thương mại, dịch vụ TMD 257,00
Đất cơ sở sản xuất phi
nông nghiệp
SKC 49,00
Đất sản xuất vật liệu xây
dựng, làm đồ gốm
SKX 431,58
Đất giao thông DGT 979,55
Đất xây dựng cơ sở văn
hóa
DVH 12,00
Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,00
Đất xây dựng cơ sở giáo
dục và đào tạo
DGD 47,00
Đất xây dựng cơ sở thể
dục thể thao
DTT 28,00
Đất công trình năng
lượng
DNL 709,55
Đất công trình bưu chính,
viễn thông
DBV 2,00
Đất cơ sở tôn giáo TON 4,05
Đất chợ DCH 2,18
Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,20
Đất khu vui chơi, giải trí
công cộng
DKV 22,92
Đất ở tại nông thôn ONT 393,00
Đất ở tại đô thị ODT 178,00
Đất đô thị KDT 6.835,44
Khu sản xuất nông
nghiệp (khu vực chuyên
trồng lúa nước, khu vực
chuyên trồng cây công
nghiệp lâu năm)
KNN 3.454,00
Khu lâm nghiệp (khu
vực rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng, rừng sản
xuất)
KLN 19.975,00
Khu du lịch KDL 653,00
Khu bảo tồn thiên nhiên
và đa dạng sinh học
KBT 11.388,00
Khu phát triển công
nghiệp (khu công
nghiệp, cụm công
nghiệp)
KPC 456,00
Khu đô thị (trong đó có
khu đô thị mới)
DTC 589,00
Khu thương mại – dịch
vụ
KTM 257,00
Khu dân cư nông thôn DNT 827,00

 

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận thể hiện thông tin quy hoạch sử dụng đất chi tiết cho các khu vực khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu thương mại-dịch vụ, khu sản xuất công-nông nghiệp, quy hoạch giao thông, các cơ sở y tế, giáo dục, cụ thể thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã: Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải (huyện lỵ), Phước Chiến và Phước Kháng.

(alobendo)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM