Quy hoạch 2800 ha đất ở tại thành phố Long Khánh

quy hoạch long khánh

Cuuối năm 2021 chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP.Long Khánh.

Hiện trạng sử dụng đất của TP.Long Khánh đến năm 2020 có gần 16.188ha đất nông nghiệp và hơn 3.110ha đất phi nông nghiệp. Theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh đến năm 2030 sẽ giảm gần 4,6 ngàn ha đất nông nghiệp để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Trong đó, chuyển sang đất ở hơn 1,3 ngàn ha, đất phát triển hạ tầng trên 1,2 ngàn ha, đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp hơn 360ha, đất thương mại dịch vụ hơn 780ha, đất vui chơi giải trí gần 370ha…

Từ nay đến năm 2030, TP.Long Khánh sẽ triển khai khoảng 586 dự án với tổng diện tích đất gần 6,9 ngàn ha. Trong đó, có 426 dự án có diện tích 2.454ha chuyển tiếp từ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước qua và 160 dự án bổ sung mới diện tích 4.431ha.

TP.Long Khánh dự tính đến năm 2025 đạt đô thị loại II và phát triển theo hướng “Xanh – văn minh – an toàn – hiện đại”. Năm 2020, dân số của thành phố gần 158 ngàn người, khả năng đến năm 2025 sẽ tăng lên 200 – 500 ngàn người.

Theo ý kiến của các sở ngành,TP.Long Khánh là nơi không có sông, biển, nguồn nước ngầm hạn chế nên trong thu hút đầu tư các dự án phải chú ý cho phù hợp. Quy hoạch diện tích đất ở quá lớn, lên đến gần 2,8 ngàn ha nếu không có giải pháp sẽ rất khó thu hút được người dân đến sinh sống.

Thành phố quy hoạch quá nhiều đất ở sẽ không mang lại lợi thế để phát triển kinh tế. Trong quy hoạch nên tính toán tiết kiệm và khai thác đất đai cho hiệu quả.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu TP. Long Khánh phải tính toán lại dân số để quy hoạch đất ở cho phù hợp. Trong đó, nên tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ để thu hút người dân đến ở nhiều hơn, chú ý dịch vụ phải đặc sắc.

Đồng thời, tính toán đến các công trình giao thông, bãi đậu xe ngầm để đáp ứng nhu cầu khi dân số tăng cao. Các góp ý của các sở ngành, UBND TP.Long Khánh phối hợp với đơn vị tư vấn tính toán, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

(Theo báo Đồng Nai)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM