quy định về thuê đất khi xây dựng công trình ngầm
quy định về thuê đất khi xây dựng công trình ngầm

Hỏi: Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế khi thuê đất xây dựng công trình ngầm là gì?

Trả lời: Theo điều 178 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được thuê đất để xây dựng công trình ngầm

Tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 174 của Luật này;
  2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 175 của Luật này.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây