Quy định về giao đất đang có người sử dụng cho người khác

quy định về giao đất đang có người sử dụng cho người khác
quy định về giao đất đang có người sử dụng cho người khác

Hỏi: Quy định về giao đất đang có người sử dụng cho người khác là gì?

Trả lời: Theo điều 53 – Luật Đất Đai 2013 quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM