quy định về giao đất

Hỏi: Việc Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo điều 53 – Luật Đất Đai 2013, việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác được thực hiện như sau:

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây