Quy Định Về Điều Kiện Bàn Giao Căn Hộ Chung Cư

điều kiện bàn giao căn hộ chung cư
điều kiện bàn giao căn hộ chung cư

Hỏi: Có thấy thiếu nhiều điều kiện an toàn để sử dụng, tôi không muốn nhận bàn giao căn hộ chung cư. Xin hỏi luật sư, tôi có quyền lựa chọn khi chủ đầu tư trả lời ứng dụng đủ điều kiện không? Tôi cũng không rõ điều kiện để bàn giao căn hộ chung cư như thế nào?

Trả lời:

Khoản 3 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định, chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao công trình được xây dựng (trong trường hợp này là căn hộ chung cư), nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành việc xây dựng xây dựng và các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy trình ghi trong dự án đã được duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Nếu bàn giao nhà, nhà xây dựng công trình thì phải hoàn thiện toàn bộ phần bên ngoài của nhà xây dựng, nhà đó.

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 46/2015 / NĐ-CP ngày 12/5/2015 quy định, sau khi được nghiệm thu bảo đảm yêu cầu của thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật có liên quan, công ty xây dựng hạng mục, công trình xây dựng hoàn thành mới được đưa vào khai thác, sử dụng.

Danh mục hồ sơ hoàn thành nhà xây dựng được quy định tại Phụ lục của Thông tư số 05/2015 / TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng được xây dựng, bảo mật trì nhà ở riêng lẻ bao gồm:

– Giấy phép xây dựng;

– Văn bản chữ ký chủ đầu tư ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có);

– Báo cáo kết quả khảo sát;

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ công trình xây dựng;

– Báo cáo kết quả thẩm tra, văn bản thẩm định kết quả thiết kế bản vẽ thi công xây dựng;

– Bản vẽ hoàn công (nếu công việc được xây dựng có sai khác so với bản vẽ thi công được xây dựng);

– Báo cáo kết quả kiểm định, thực nghiệm (nếu có);

– Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận các cơ quan, tổ chức Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn vận hành thang máy, an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Để nghiệm thu và bàn giao căn hộ chung cư, căn hộ phải có đầy đủ các yêu cầu và phải có hồ sơ nêu trên, trong đó có hồ sơ về an toàn vận hành thang máy, an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc các điều kiện khác(nếu có) theo hợp đồng, thỏa thuận giữa hai bên.

Nếu căn hộ chưa đủ điều kiện thì bàn giao dịch theo quy định và thỏa thuận trong đồng hợp tác, người mua được quyền từ chối nhận. Đồng thời, trong trường hợp căn hộ thiếu an toàn, không đủ điều kiện bàn giao mà chủ đầu tư không phục vụ, vẫn yêu cầu người mua căn hộ nhận bàn giao, khách hàng có quyền phản hồi công việc đến chính quyền địa phương, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng (Sở Xây dựng, UBND). Nếu phát sinh tranh chấp, người mua nhà có thể khởi động phiên tòa có thẩm quyền để được giải quyết, bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng của mình.

Luật sư Kiều Anh Vũ(Theo Vnexpress)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM