Quy định về công chức địa chính xã

công chức địa chính xã
công chức địa chính xã

Hỏi: Quy định về công chức địa chính xã là gì?

Điều 25. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn

  1. Xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

2. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.

(alobendo)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM