phân biệt đất tín ngưỡng và tôn giáo
phân biệt đất tín ngưỡng và tôn giáo

Hỏi: Xin cho biết cách Phân biệt đất tín ngưỡng và đất tôn giáo.

Đối với đất tín ngưỡng

Trả lời: Đối với đất tín ngưỡng được quy định trong Điều 160, Luật Đất Đai 2013 về đất tín ngưỡng

  1. Đất tín ngưỡng bao gồm đất có công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.
  2. Việc sử dụng đất tín ngưỡng phải đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  3. Việc xây dựng, mở rộng các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ của cộng đồng phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với đất tôn giáo

Được quy định cụ thể tại Điều 159 Luật Đất Đai 2013

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây