nhà ở xã hội binh duong
nha o xa hoi binh duong

​Theo đó, mục tiêu kế hoạch là tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở cho người thu nhập thấp ở Bình Dương, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho tất cả các nhóm dân cư, đặc biệt là các đối tượng chính sách theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở. Phát triển nhà ở theo hướng công trình xanh, hiện đại, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển đô thị thông minh.

Các chỉ tiêu cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh là 31,5 m2/người (diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2/người), trong đó, khu vực đô thị là 32,5 m2/người, khu vực nông thôn là 26,6 m2/người. Nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%…

Theo định hướng chỉ đạo chung của Tỉnh ủy, phấn đấu phát triển 1 triệu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Năm 2025 dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người của toàn tỉnh đạt 31,5 m2, trong đó khu vực đô thị là 32,5 m2, khu vực nông thôn là 26,6 m2.

Đồng thời, tổng diện tích sàn xây dựng tăng thêm của nhà ở thương mại và nhà dân tự xây trên toàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025 là khoảng 25,3 triệu m2 (trong đó: 9,7 triệu m2 sàn thương mại, 11,5 triệu m2 sàn nhà dân tự xây và 4,10 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư).

Với dự kiến năm 2021, diện tích bình quân đầu người toàn tỉnh Bình Dương vào khoảng 30,5 m2/người, tính toán chi tiết cho thấy chỉ tiêu diện tích nhà ở tăng thêm của từng địa phương giai đoạn 2021-2025 và cụ thể năm 2021 như sau:

STT Địa phương Năm 2021 (làm tròn) m2 sàn
I Bình Dương 5.440.800
Vùng đô thị 3.965.500
Vùng nông thôn 1.475.300
II Theo địa phương
1 Thành phố Thủ Dầu Một 725.000
Nhà ở thương mại 125.000
Nhà dân tự xây 500.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 100.000
2 Thành phố Dĩ An 787.300
Nhà ở thương mại 337.300
Nhà dân tự xây 300.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 100.000
3 Thành phố Thuận An 853.000
Nhà ở thương mại 453.000
Nhà dân tự xây 300.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 100.000
4 Thị xã Bến Cát 843.000
Nhà ở thương mại 443.000
Nhà dân tự xây 300.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 100.000
5 Thị xã Tân Uyên 932.000
Nhà ở thương mại 432.000
Nhà dân tự xây 350.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 150.000
6 Huyện Bắc Tân Uyên 335.500
Nhà ở thương mại 255.500
Nhà dân tự xây 30.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 50.000
7 Huyện Bàu Bàng 480.000
Nhà ở thương mại 300.000
Nhà dân tự xây 30.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 150.000
8 Huyện Dầu Tiếng 150.000
Nhà ở thương mại 75.000
Nhà dân tự xây 25.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 50.000
9 Huyện Phú Giáo 335.000
Nhà ở thương mại 255.000
Nhà dân tự xây 30.000
 ​ Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 50.000

 

Phân bổ chỉ tiêu các loại hình nhà ở cho người thu nhập thấp ở Bình Dương được phát triển mới trong giai đoạn 5 năm (2021-2025) ở từng địa phương dự kiến như sau:

STT Địa phương Chỉ tiêu sàn nhà ở tăng thêm 2021-2025 (m2 sàn)
I Toàn tỉnh 25.320.000
Nhà ở thương mại 9.700.000
Nhà dân tự xây 11.520.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 4.100.000
II​ Các địa phương
1 Thành phố Thủ Dầu Một 3.638.000
Nhà ở thương mại 1.330.000
Nhà dân tự xây 1.828.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 480.000
2 Thành phố Dĩ An 3.525.000
Nhà ở thương mại 1.240.000
Nhà dân tự xây 1.785.000
Nhà ở xã hội 500.000
3 Thành phố Thuận An 3.360.000
Nhà ở thương mại 1.300.000
Nhà dân tự xây 1.610.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 450.000
4 Thị xã Bến Cát 3.980.000
Nhà ở thương mại 1.650.000
Nhà dân tự xây 1.690.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 640.000
5 Thị xã Tân Uyên 4.320.000
Nhà ở thương mại 1.700.000
Nhà dân tự xây 2.040.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 580.000
6 Huyện Bắc Tân Uyên 1.677.000
Nhà ở thương mại 630.000
Nhà dân tự xây 597.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 450.000
7 Huyện Bàu Bàng 2.418.000
Nhà ở thương mại 1.100.000
Nhà dân tự xây 718.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 600.000
8 Huyện Dầu Tiếng 602.000
Nhà ở thương mại 100.000
Nhà dân tự xây 352.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 150.000
9 Huyện Phú Giáo 1.800.000
Nhà ở thương mại 650.000
Nhà dân tự xây 900.000
Nhà ở xã hội & Nhà tái định cư 250.000

Về quỹ đất ở dự kiến tăng thêm, trong giai đoạn 2021-2025, dự kiến diện tích đất ở tăng thêm 1.600ha, trong đó: Việc xây dựng các dự án nhà ở thương mại vào khoảng 613,0 ha; xây dựng nhà dân tự xây là 728,0 ha; việc phát triển các dự án nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội là khoảng 259,1 ha.

Như vậy nhu cầu đất ở cần thiết để xây dựng nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 1.600 ha (trung bình khoảng 320 ha/năm).

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở.

(Đoan Trang)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây