Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

  1. Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Do đó, nội dung, hình ảnh, video, link liên kết sẽ được thay đổi, cập nhật và cải tiến thường xuyên mà không phải thông báo trước. Alobendo.vn không bảo đảm về độ chính xác cũng như sự hoàn thiện về thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ việc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. Alobendo.vn không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý… xảy ra trên website này cũng như các website liên kết, nếu có.
  2. Website alobendo.vn được biên tập hết sức cẩn thận và chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin trên trang web của alobendo được sàng lọc và lấy từ những nguồn uy tín, đáng tin cậy. Tuy nhiên, hệ thống thông tin của alobendo không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào đối với những thiệt hại dù là trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng thông tin, nội dung trên website.
  3. Trong mọi trường hợp, hệ thống thông tin alobendo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về các quyết định hoặc hành động của cá nhân, tổ chức đó thực hiện hoặc đưa ra dựa vào những thông tin trên trang web alobendo.vn hoặc bất kỳ thiệt hại nào từ việc sử dụng các thông tin lấy trên website của alobendo.vn.
  4. Tất cả nội dung bao gồm văn bản, hình ảnh, video, cũng như các tài nguyên khác… hiện diện trên website alobendo.vn không được coi là một sự thay thế cho lời khuyên từ cơ quan chức năng. Các thông tin trên website chỉ nên coi như tài liệu tham khảo và không nên dùng đến thông tin này để đi đến một giải pháp về pháp luật hay giải quyết cho các vấn đề của người đọc. 
  5. Trong tình huống người dùng có các vấn đề cần giải quyết, tốt nhất hãy tham khảo ý kiến ​các chuyên gia có chuyên môn. Không lấy thông tin có trên website làm đề xuất hoặc hướng dẫn đối với việc giải quyết vấn đề. Nếu dựa vào các thông tin được cung cấp từ nội dung trên website hoặc bất kỳ thông tin nào có trên website alobendo.vn khách hàng phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm. Alobendo.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ hành động nào dựa trên những nội dung mà chúng tôi cung cấp để giải quyết vấn đề nào đó của người dùng.
  6. Trong website alobendo.vn có thể chứa đựng những hình ảnh, video, liên kết đến các website thuộc bên thứ ba hoặc thông tin tham khảo từ các website khác. Do hệ thống thông tin alobendo.vn không quản lý nội dung của các website thuộc bên thứ ba, nên alobendo cũng sẽ không có bất cứ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc sử dụng thông tin bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ các website thuộc bên thứ ba này.
  7. Alobendo.vn sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung của những website không thuộc alobendo đựợc liên kết với website https://alobendo.vn, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ và những mặt hàng khác được giới thiệu thông qua những website đó.