Khu công nghiệp Suối Tre

Khu công nghiệp Suối Tre nằm trên địa bàn xã Suối Tre, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Chủ đầu tư của KCN là Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình. KCN Suối Tre cũng được quy hoạch chi tiết trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh. Khu công nghiệp Suối Tre có tổng diện tích khoảng ​144,78 ha.

Bấm để xem đường đến KCN Suối Tre

khu công gnhiệp suối tre 1
khu công nghiệp suối tre 1

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM