Đồng Nai quy hoạch 1100ha khu công nghiệp tại xã Xuân Hòa huyện Xuân Lộc

quy hoạch khu công nghiệp xuân lộc 2

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản 16373/TB-UBND thông báo kết luận về việc thông qua thành viên UBND tỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố.

Trong đó, tỉnh thống nhất bố trí 1.120ha khu công nghiệp tại xã Xuân Hòa (huyện Xuân Lộc). Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Xuân Lộc hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt.

quy hoạch khu công nghiệp xuân lộc 2

Trước đó, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, UBND huyện Xuân Lộc có đề xuất tỉnh cho quy hoạch 2 khu công nghiệp có diện tích 956 ha tại xã Xuân Hưng và Xuân Tâm.

Tuy nhiên, sau khi đưa ra Hội đồng thẩm định tỉnh thì đã bỏ quy hoạch 2 khu công nghiệp trên và chuyển sang quy hoạch 1 khu công nghiệp ở xã Xuân Hòa. Hiện trên địa bàn huyện Xuân Lộc có 1 Khu công nghiệp Xuân Lộc đã lấp đầy diện tích.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 32 khu công nghiệp, thu hút khoảng 1.915 dự án đầu tư. Trong đó, 1.369 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và 546 dự án vốn đầu tư trong nước.

Hiện có 1.629 dự án đang hoạt động, số còn lại đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng hoặc hoàn tất hồ sơ để tiến hành xây dựng.

(theo Tổ Quốc)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM