Danh sách các khu công nghiệp tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng Bình Dương
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng Bình Dương

Danh sách các khu công nghiệp tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương được quy hoạch chi tiết trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng. Nằm liền kề huyện Bàu Bàng, tuy nhiên Dầu Tiếng cũng như Phú giáo chưa có được sự đầu tư nhiều về hạ tầng và công nghiệp như các địa phương khác của Bình Dương.

Với bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Dầu Tiếng đến năm 2030 thì huyện đang được kiến nghị một số khu vực xây dựng khu công nghiệp như sau:

 1. Khu công nghiệp Dầu Tiếng 1
  – Địa chỉ: Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương
  – Quy mô: 2.375,23 ha.
  Vị trí trên google map
 2. Khu công nghiệp Dầu Tiếng 2
  – Địa chỉ: An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương
  – Quy mô: 1.313 ha.
  Vị trí trên google map
 3. Khu công nghiệp Dầu Tiếng 3
  – Địa chỉ: DT 744-DT750, Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương.
  – Quy mô: 1.563,30 ha.
  Vị trí trên google map.
 4. Khu công nghiệp Dầu Tiếng 4
  – Địa chỉ: Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương.
  – Quy mô: 760,85 ha.
  Vị trí trên google map.
 5. Khu công nghiệp chế biến gỗ và hệ thông kho vận chuyển logistic
  – Địa chỉ: Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương.
  – Quy mô: 389,89 ha.
  Vị trí trên google map.
 6. Khu công nghiệp chế bến gỗ
  – Địa chỉ: Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương.
  – Quy mô: 543,01 ha.
  Vị trí trên google map.
 7. Ngoài ra còn có các cụm công nghiệp Tân Sa, Thanh An, Thanh Tuyền, Định Hiệp 1-2-3, Định An,…

Trên đây là danh sách khu công nghiệp tại Dầu Tiếng dự kiến được đưa vào quy hoạch và đang chờ quyết định phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM