Danh sách các khu công nghiệp ở Bình Phước

danh sách các khu công nghiệp ở bình phước
danh sách các khu công nghiệp ở bình phước

Danh sách các khu công nghiệp ở Bình Phước được chúng tôi cập nhật thường xuyên đối với các khu công nghiệp đang hoạch động và đang được quy hoạch với các thông tin cụ thể về quy mô khu công nghiệp, vị trí địa lý, chủ đâu tư, hệ thống hạ tầng nội bộ, các tuyến đường kết nối, các chuỗi cung ứng,…

Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp ở Bình Phước

 1. Khu công nghiệp Thanh Bình
  Địa chỉ: Quốc lộ 13, Thanh Bình, Hớn Quản, Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Thanh Bình trên google map
 2. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
  Địa chỉ: thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Binh Phước.
  Xem vị trí KCN Bắc Đồng Phú trên google map
 3. Khu công nghiệp Nam Đồng Phú
  Địa chỉ: xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Nam Đồng Phú trên google map
 4. Khu công nghiệp Becamex-Chơn Thành, Bình Phước
  Địa chỉ:  xã Minh Thành và xã Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Becamex-Chơn Thàn, Bình Phước trên google map
 5. Khu công nghiệp becamex Đồng Phú
  Địa chỉ: huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Becamex Đồng Phú trên google map
 6. Khu công nghiệp Chơn Thành 1
  Địa chỉ: xã Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Chơn Thành 1 trên google map
 7. Khu công nghiệp Chơn Thành 2
  Địa chỉ: xã Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Chơn Thành 2 trên google map
 8. Khu công nghiệp Bình Phước Đài Loan
  Địa chỉ:  xã Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Bình Phước-Đài Loan trên google map
 9. Khu Công Nghiệp Sài Gòn – Bình Phước
  Địa chỉ: xã Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Sài Gòn – Bình Phước trên google map
 10. Khu công nghiệp Minh Hưng – Sikico
  Địa chỉ: xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Minh Hưng – SIKICO trên google map
 11. Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc
  Địa chỉ: xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Minh Hưng – Hàn Quốc trên google map
 12. Khu công nghiệp Minh Hưng 3
  Địa chỉ: xã Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Minh Hưng 3 trên google map
 13. Khu công nghiệp Tân Khai  2
  Địa chỉ: xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Tân Khai 2 trên google map
 14. Khu công nghiệp Tân Khai 1
  Địa chỉ: xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí khu công nghiệp Tân Khai trên google map
 15. Khu công nghiệp Tân Khai
  Địa chỉ: xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Tân Khai trên google map
 16. Khu công nghiệp Việt Kiều
  Địa chỉ: xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

  Xem vị trí KCN Việt Kiều trên google map
 17. Khu công nghiệp Đồng Xoài 3
  Địa chỉ: phường Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Đồng Xoài 3 trên google map
 18. Khu công nghiệp Đồng Xoài 2
  Địa chỉ: phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
  Xem vị trí KCN Đồng Xoài 2 trên google map
 19. Khu công nghiệp Đồng Xoài 1
  Địa chỉ: phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
  Xem vị trí KCN Đồng Xoài 1 trên google map

danh sách các khu công nghiệp ở bình phước
danh sách các khu công nghiệp ở bình phước

Ngoài danh sách các khu công nghiệp ở Bình Phước ở trên thì Bình Phước cũng đưa vào quy hoạch nhiều khu-cụm công nghiệp khác phân bố trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Bình Phước đang được trung ương đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông để kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đi qua Binh Phước như đường Hồ Chí Minh, đường cao tốc TPHCM-Chơn Thành, cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành

(alobnedo)

 

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM