Cơ quan nào quản lý đất chưa sử dụng?

cơ quan nào quản lý đất chưa sử dụng
cơ quan nào quản lý đất chưa sử dụng

Hỏi: Cơ quan nào quản lý đất chưa sử dụng?

Trả lời: Theo điều 164 – Luật Đất Đai 2013 quy định về quản lý đất chưa sử dụng

  1. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính.
  2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý đất chưa sử dụng tại các đảo chưa có người ở.
  3. Việc quản lý đất chưa sử dụng được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM