Thứ Tư, Tháng Chín 27, 2023

Chứng Khoán

Chuyên mục chia sẻ kiến thức chứng khoán từ cơ bản đến nâng cao.

đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán

Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán

0
Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm: 1.Đối tượng công bố thông tin a) Công ty đại chúng. b) Tổ chức phát hành...
người nội bộ của công ty đại chúng

Người nội bộ của công ty đại chúng

0
Người nội bộ của công ty đại chúng là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh...
điều lệ sở giao dịch chứng khoán việt nam

Điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam

0
Điều lệ sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nhằm đưa ra những nguyên tắc hoạt động, quản lý, và những thông tin khác,...
tổ chức giao dịch thị trường chứng khoán

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán

0
Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi sở giao dịch chứng khoán Việt Việt Nam và công ty con...
hướng dẫn quản trị công ty đại chúng

Hướng dẫn quản trị công ty đại chúng

0
Hướng dẫn quản trị công ty đại chúng giúp công ty đại chúng có những quy chế, điều lệ hoạt động hiệu quả và...