Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng-an ninh-kinh tế

CĂN CỨ THU HỒI ĐẤT VÌ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG

Hỏi: Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng-an ninh-kinh tế là gì?

Trả lời: Theo điều 63 – Luật Đất Đai 2013, căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được thực hiện như sau:

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây:

  1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61Điều 62 của Luật này;
  2. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM