Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

căn cứ để giao đất

Hỏi: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

Trả lời: Theo điều 52 – Luật Đất Đai 2013, căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

  1. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
  2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

(alobendo0

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM