nhà nước thu hồi đất không bồi thường

Hỏi: Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường và các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai là gì?

Trả lời: Theo điều 92 – luật đất đai 2013, trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất như sau:

  1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.
  2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

(alobendo)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây