Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn

bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn đường bộ
bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn đường bộ

Hỏi: Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo điều 94 – Luật Đất Đai 2013, bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ an toàn

Khi Nhà nước xây dựng công trình công cộng, quốc phòng, an ninh có hành lang bảo vệ an toàn mà không thu hồi đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn thì người sử dụng đất được bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất theo quy định của Chính phủ.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM