Bảng Giá Đất Tây Ninh

bảng giá đất tây ninh
bang gia dat tay ninh

Bảng giá đất Tây Ninh

Theo quyết định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của Chính Phủ, bảng giá đất tỉnh Tây Ninh được quy định giá tối thiểu và giá tối đa cho từng loại đất như sau

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh đối với đất trồng cây hàng năm

Bảng giá đất bao gồm giá đất trồng lúa và giá đất trồng cây hàng năm khác

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
15,0 250,0 12,0 110,0 10,0 160,0

Bảng giá đất trồng cây lâu năm tỉnh Tây Ninh

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
15,0 300,0 12,0 180,0 10,0 230,0

Bảng giá đất rừng sản xuất

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
9,0 190,0 12,0 110,0 8,0 150,0

Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
10,0 250,0 9,0 110,0 8,0 160,0

Bảng giá đất ở tại nông thôn

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
60,0 18.000,0 50,0 12.000,0 40,0 9.000,0

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh đối với đất thương mại dịch vụ tại nông thôn

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
48,0 14.400,0 40,0 9.600,0 32,0 7.200,0

Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Xã đồng bằng Xã trung du Xã miền núi
Gía tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa Giá tối thiểu Giá tối đa
36,0 10.800,0 30,0 7.200,0 24,0 5.400,0

Bảng giá đất ở tại đô thị

Đơn vị tính: nghìn đồng/m2

Loại đô thị Gía tối thiểu Gía tối đa
Đ.B 1.500,0 162.000,0
I 700,0 65.000,0
II 500,0 45.000,0
III 400,0 35.000,0
I 300,0 22.000,0
120,0 15.000,0

Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh đối với đất thương mại, dịch vụ tại đô thị

Đơn vị tính, nghìn đồng/m2

Loại đô thị Gía tối thiểu Gía tối đa
Đ.B 1.200,0 129.600,0
I 560,0 52.000,0
II 400,0 36.000,0
III 320,0 28.000,0
I 240,0 17.600,0
96,0 12.000,0

 

Trên đây là bảng giá đất tỉnh Tây Ninh do Chính Phủ ban hành, tùy theo tình hình thực tế mà địa phương có thể điều chỉnh giá đất cho phù hợp.

Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2020-2024

Theo quyết định 35/2020/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 01/09/2020 ban hành bảng giá đất áp dụng cho tỉnh Tây Ninh giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 như sau:

Bảng giá đất Tây Ninh đối với đất ở nông thôn theo khu vực, vị trí, loại xã

Thành phố Tây Ninh

bảng giá đất ở nông thôn thành phố tây ninh không thuộc tuyến đường chính

Thị xã Hòa Thành

bảng giá đất ở nông thôn thị xã hòa thành

Thị xã Trảng Bàng

giá đất ở nông thôn thị xã Trảng Bàng

Huyện Bến Cầu

dất ở nông thôn huyện bến cầu

Các khu vực, vị trí khác

Để xem thông tin chi tiết, bạn tải và xem bảng giá đất đầy đủ cho các khu vực khác trong tỉnh Tây Ninh ở cuối bài

Bảng giá đất Tây Ninh đối với đất ở nông thôn các trục đường giao thông chính

Thành phố Tây Ninh

Đất ở nông thôn tây ninh đường chính

Huyện Bến Cầu

ĐẤT Ở NÔNG THÔN BẾN CẦU TÂY NINH

Huyện Châu Thành

ĐẤT Ở NÔNG THÔN TÂY NINH TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH

Huyện Dương Minh Châu

đất ở nông thôn tây ninh trục chính

Bảng giá đất các địa phương khác

Để xem thông tin chi tiết, bạn tải và xem bảng giá đất đầy đủ cho các khu vực khác trong tỉnh Tây Ninh ở phía dưới

Bảng giá đất áp dụng cho các tuyến đường đô thị

Để xem thông tin chi tiết, bạn tải và xem bảng giá đất áp dụng cho các tuyến đường đô thị của Tây Ninh ở bên dưới

Quy định và bảng giá đất đầy đủ cho các khu vực khác trong tỉnh –>> Bảng giá đất Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2024 file pdf.

Trong bảng giá đất này quy định về mục đích, phân loại đất theo khu vực, vị trí, tuyến đường với khung giá đất chi tiết của tỉnh Tây Ninh. Một số thông tin về bảng giá đất Tây Ninh hy vọng sẽ giúp bạn tham khảo và hiểu phần nào về các mức giá đất áp dụng cho từng địa phương trong địa phận tỉnh.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM