Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Thủ Dầu Một Bình Dương

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thủ dầu một bình dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất thủ dầu một bình dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thủ Dầu Một Bình Dương từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp VSIP2, khu công nghiệp Phú Tân, khu công nghiệp Đồng An 2, khu công nghiệp Kim Huy, khu công nghiệp Sóng Thần 3, khu công nghiệp Mapble Tree, trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, trung tâm thương mại Thế Giới, đường Đại Lộ Bắc Nam, đường Đại Lộ Đông Tây,…

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thủ dầu một bình dương
bản đồ quy hoạch sử dụng đất thủ dầu một bình dương

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một năm 2020

Bấm vào đây để tải văn bản quy định chi tiết

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất Thủ Dầu Một đến năm 2030

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM