Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã ninh hòa
bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã ninh hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh khu sản xuất công nghiệp Ninh Thọ, khu công nghiệp Nam Tịnh, khu công nghiệp Ninh Thủy, khu đô thị đông bắc thị xã Ninh Hòa, khu công nghiệp Dốc Đa Tràng, khu du lịch Dốc Lết Phương Mai, bến cảng tổng hợpn Nam Vân Phong,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-phường trong thị xã như:

7 phường, gồm: Phường Ninh Hà, Ninh Hải, Ninh Đa, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Hiệp, Ninh ThủyNinh Giang, Ninh Hà.

Và thông tin QHSDD của 20 xã, gồm: Ninh An, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Phú, Ninh Phụng, Ninh Phước, Ninh Quang, Ninh Thượng, Ninh Trung, Ninh Vân, Ninh Xuân, Ninh Hưng, Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Sim, Ninh Sơn, Ninh Tân, Ninh Tây, Ninh Thân, Ninh Thọ.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa

Vị trí địa lý thị xã Ninh Hòa

Ninh Hòa là thị xã trực thuộc và nằm ở phía bắc của tỉnh Khánh Hòa, Ninh Hòa có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Vạn Ninh.
  • Phía nam giáp thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh.
  • Phía đông giáp Biển Đông.
  • Phía tây giáp huyện M’Drắk (tỉnh Đắk Lắk).
  • Phía tây bắc giáp huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).
  • Phía tây nam giáp huyện Khánh Vĩnh.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM