Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã an nhơn
bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã an nhơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu trung tâm hành chính, khu rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khu thương mại-dịch vụ, các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, khu sản xuất công nghiệp, khu sản xuất nông nghiệp,…Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã phường như:

5 phường, gồm: Bình Định, Đập Đá, Nhơn Hòa, Nhơn Hưng, Nhơn Thành.

Và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 10 xã, gồm: Xã Nhơn Phúc, Nhơn Tân, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hạnh, Nhơn Lộc, Nhơn Mỹ, Nhơn Phong, Nhơn Hậu, Nhơn Khánh.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định

Vị trí địa lý thị xã An Nhơn

Thị xã An Nhơn có vị trí địa lý:

  • Phía Nam giáp các huyện Tuy Phước, Vân Canh.
  • Phía Bắc giáp huyện Phù Cát.
  • Phía Đông giáp huyện Tuy Phước.
  • Phía Tây giáp các huyện Tây Sơn, Vân Canh.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM