Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa

bản đồ quy hoạch thành phố tuy hòa
bản đồ quy hoạch thành phố tuy hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa thể hiện thông tin chi tiết quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Tuy Hòa đến năm 2030 và nhiều khu vực cụ thể như khu dân cư, dịch vụ, khu lấn biển, chợ, khu vực cảng biển, khu tái định cư, trường học, bệnh viện…

Bấm để xem và tải file PDF kích thước đầy đủ bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Tuy Hòa

bản đồ quy hoạch thành phố tuy hòa
bản đồ quy hoạch thành phố tuy hòa

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM