Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Trà Vinh

bản đồ quy hoạch sử dụng đât thành phố trà vinh
bản đồ quy hoạch sử dụng đât thành phố trà vinh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Trà Vinh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Trà Vinh từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tết cho:
Khu trung tâm hành chính, khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp Long Đức, khu tái định cư, khu công nghiệp Sa Bình, khu dân cư quanh đại học Trà Vinh, khu du lịch-thương mại-dịch vụ Ao Bà Om, khu đô thị đông Ao Bà Om, khu dân cư quanh bệnh viện đa khoa Trà Vinh,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất các phường-xã trong địa bàn thành phố như:

Bao gồm 9 phường: phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và xã Long Đức.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Vị trí địa lý thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh là thành phố trực thuộc tỉnh Trà Vinh, có diện tích tự nhiên 68,035 km². Thành phố Trà Vinh nằm ở phía Nam sông Tiền, có vị trí địa lý:

  • Phía đông, nam, đông nam và tây nam giáp huyện Châu Thành.
  • Phía tây bắc giáp huyện Càng Long
  • Phía bắc giáp sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM