Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Phan Rang-Tháp Tràm đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu vực dân cư đô thị, khu thương mại-dịch vụ, công-nông nghiệp, chợ, cơ sở giáo dục, y tế, khu du lịch,…Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các phường-xã như:

 • Phường Bảo An.
 • Phường Đài Sơn.
 • Phường Đạo Long.
 • Phường Đô Vinh.
 • Phường Đông Hải.
 • Phường Kinh Dinh.
 • Phường Mỹ Bình.
 • Phường Mỹ Đông.
 • Phường Mỹ Hải.
 • Phường Mỹ Hương.
 • Phường Phủ Hà.
 • Phường Phước Mỹ.
 • Phường Tấn Tài.
 • Phường Thanh Sơn.
 • Phường Văn Hải.
 • Xã Thành Hải.

Vị trí địa lý của thành phố Phan Rang-Tháp Tràm

Phan Rang – Tháp Chàm là một thành phố nằm ở trung tâm tỉnh Ninh Thuận, cách Thành phố Hồ Chí Minh 329km về phía đông đông bắc, cách thành phố Nha Trang khoảng 94km về phía nam, cách thủ đô Hà Nội 1.382 km về phía Nam, có vị trí địa lý:

 • Phía bắc giáp huyện Bác Ái và huyện Ninh Hải.
 • Phía đông giáp Biển Đông.
 • Phía nam giáp huyện Ninh Phước.
 • Phía tây giáp huyện Ninh Sơn.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM