Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang

bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang
bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu vực dân cư quanh khu du lịch văn hóa Núi Sam-Chùa Xứ, khu đô thị Vĩnh Ngưỡn, Cánh đồng nghệ thuật, khu tái định cư Mỹ Chánh, cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ, chợ, cơ sở giáo dục, trung tâm thương mại-dịch vụ,… Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-phường như:

5 phường, gồm: Phường Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn

Và 2 xã: Xã Vĩnh Châu, Vĩnh Tế.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Châu Đốc-An Giang

Vị trí địa lý thành phố Châu Đốc-An Giang

Thành phố Châu Đốc-An Giang có vị trí địa lý như sau:

  • Phía tây giáp Campuchia
  • Phía bắc giáp huyện An Phú và Campuchia.
  • Phía tây nam giáp huyện Tịnh Biên.
  • Phía nam giáp huyện Châu Phú.
  • Phía đông giáp huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu.
  • Phía nam giáp huyện Châu Phú.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM