bản đồ quy hoạch sử dụng đất biên hòa đồng nai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa – Đồng Nai

Nội dung bài viết

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa Đồng Nai giai đoạn 2021-2030 quy hoạch chi tiết các khu vực dân cư, tái định cư, du lịch, thương mại dịch vụ, giao thông, và cả việc di chuyển các khu công nghiệp ra khỏi thành phố Biên Hòa.

Thành phố Biên Hòa là một thành phố trực thuộc tỉnh thuộc vào hàng lớn trong khu vực Đông Nam Bộ, với 30 xã phường trực thuộc.

Do là trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai, liền kề thành phố Hồ Chí Minh và cũng có nhiều khu công nghiệp, thành phố Biên Hòa là nơi tập trung rất nhiều cư dân đến lao động và định cư.

Do đó, việc nhà đầu tư và người dân có nhu cầu mua ở rất quan tâm đến bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa Đồng Nai để nắm bắt các khu vực quy hoạch dân cư, công nghiệp, thương mại, dịch vụ của thành phố.

Danh sách bản đồ quy hoạch sử dụng đất các xã, phường của thành phố Biên Hòa – Đồng Nai

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường Phước Tân – Biên Hòa.

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường phước tân biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Phước Tân)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường long bình tân biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình Tân)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tam hòa biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hòa)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường trảng dài biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trảng Dài)

Bản đô quy hoạch sử dụng đất phường An Bình – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường an bình biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Bình)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai – Biên Hòa

bản đ quy hoạch sử dụng đất hố nai biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hố Nai)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường an hòa biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường An Hòa)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường bửu hòa biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Hòa)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa An – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường hòa an biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa An)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường hòa bình biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hòa Bình)

Bản đồ quy hoạch sử dụg đất phường Long Bình – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường long bình biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường long hưng biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Hưng)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường quang vinh biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quang Vinh)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường quyết thắng biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quyết Thắng)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tam phước biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Phước)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân biên biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Biên)

bản đồ quy hoạch sư dụng đât phường Tân Hạnh – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sư dụng đât phường tân hạnh biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hạnh)

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân hòa biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hòa)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân hiệp biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Hiệp)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch dử dụng đất phường tân mai biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Mai)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân phong biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Phong)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân tiến biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Tiến)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tân Vạn – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tân vạn biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phườngTân Vạn)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đât phường Thanh Bình – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đât phường thanh bình biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Bình)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường thống nhất biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thống Nhất)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường hiệp hòa biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hiệp Hòa)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường bửu long biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bửu Long )

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Dã – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường bình dã biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Bình Dã)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường trung dũng biên hòa

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Trung Dũng)

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp – Biên Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường tam hiệp biên hòaac

(Click vào hình để xem và tải file pdf bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tam Hiệp)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây