Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang với đầy đủ thông tin quy hoạch cho các khu vực trung tâm hành chính, khu Ao Kem, sân gold Nham Biền, khu hỗn hợp và chợ quốc tế Bắc Giang, càn Đồng Sơn, khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu tái định cư, khu trung tâm thương mại-dịch vụ, khu sản xuất công-nông nghiệp, chợ, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục

Vị trí địa lý thành phố Băc Giang

Thành phố Bắc Giang nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km về phía đông bắc, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Lạng Giang.
  • Phía bắc giáp huyện Tân Yên.
  • Phía tây giáp huyện Việt Yên
  • Phía nam giáp huyện Yên Dũng

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM