Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thủy

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện yên thủy
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện yên thủy

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thủy

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh khu công nghiệp Lạc Thịnh, khu dân cư khu trung tâm hành chính huyện, các khu dân cư nông thôn, khu vực rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khu vực rừng quốc gia Cúc Phương, các cơ sở y tế-giáo dục, chợ, khu dân cư thương mại-dịch vụ,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Hàng Trạm (trung tâm hành chính huyện).

Và 10 xã, gồm: Xã Lạc Sỹ, Lạc Thịnh, Ngọc Lương, Bảo Hiệu, Hữu Lợi, Lạc Lương, Phú Lai, Yên Trị, Đa Phúc, Đoàn Kết.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thủy

Vị trí địa lý huyện Yên Thủy

Yên Thủy là huyện trực thuộc và nằm ở phía cực nam của tỉnh Hòa Bình, có địa vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Kim Bôi.
  • Phía nam giáp huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
  • Phía đông giáp huyện Lạc Thủy
  • Phía tây giáp huyện Lạc Sơn.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM