Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tư nghĩa
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tư nghĩa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu du lịch suối nước nóng Nghĩa Thuận, khu dân cư Điền Chánh Hưng, khu đô thị Bàu Giang, khu dân cư An Hòa, khu dân cư thị trấn La Hà, khu du lịch Bãi Dừa, khu đô thị Thiên Phúc, khu thương mại-dịch vụ cánh đồng Bàu Lá, cụm công nghiệp An Hội, các khu dân cư nông thôn, các tuyến đường giao thông nông thôn, đường huyện, đường tỉnh,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tư Nghĩa

Vị trí địa lý huyện Tư Nghĩa

Tư Nghĩa là một huyện trực thuộc và nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thành phố Quảng Ngãi và huyện Mộ Đức.
  • Phía tây giáp huyện Sơn Hà.
  • Phía nam giáp các huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành và Minh Long.
  • Phía bắc giáp huyện Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM