Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tu mơ rông
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tu mơ rông

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu đất quy hoạch đất ở đô thị ODT tại trung tâm huyện, các khu đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, khu trồng cây ăn quả tập trung, khu chăn nuôi tập trung, khu trồng lúa tập trung, khu trồng dược liệu tập trung, khu trồng cây mắc ca tập trung, khu trồng cỏ chăn nuôi tập trung, khu du lịch sinh thái, các khu đất thương mại-dịch vụ, khu trồng cây có giá trị kinh tế cao, cụm công nghiệp phía tây huyện Tu Mơ Rông, khu nông nghiệp công nghệ cao,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

11 xã, gồm: Xã Đăk Hà (trung tâm hành chính), Đăk Na, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Ngọc Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông và Văn Xuôi, Đăk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọc Lây.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tu Mơ Rông

Vị trí địa lý huyện Tu Mơ Rông

Tu Mơ Rông là một huyện trực thuộc và nằm ở phía đông bắc của tỉnh Kon Tum, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Kon Plông.
  • Phía bắc giáp huyện Đăk Glei và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
  • Phía tây giáp huyện Ngọc Hồi.
  • Phía nam giáp huyện Đăk Tô và huyện Đăk Hà.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM