Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện trà bồng
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện trà bồng

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng tỉnh Quảng Ngãi từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:

Khu dân cư khu trung tâm hành chính huyện, khu du lịch sinh thái Hồ Gò Kiêu, khu vực rừng sản xuất, khu vực rừng phòng hộ, các khu dân cư nông thôn mới, các tuyến đường liên thôn, đường liên huyện, đường tỉnh, chợ, cơ sở giáo dục-y tế, khu khai thác khoáng sản,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã trong địa bàn huyện như:

Thị trấn Trà Xuân (trung tâm hành chính).

Và 15 xã, gồm: Xã Trà Bùi, Trà Giang, Trà Hiệp, Trà Lâm, Trà Phong, Hương Trà, Sơn Trà, Trà Bình, Trà Tây, Trà Thanh, Trà Thủy, Trà Xinh, Trà Phú, Trà Sơn, Trà Tân.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng

Vị trí địa lý huyện Trà Bồng

Trà Bồng là một huyện miền núi trực thuộc và nằm ở phía tây bắc của tỉnh Quảng Ngãi.

Huyện có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Bình Sơn và huyện Sơn Tịnh.
  • Phía bắc giáp hai huyện Bắc Trà My và Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam.
  • Phía tây giáp huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.
  • Phía nam giáp huyện Sơn Tây.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM