Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thường xuân
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thường xuân

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh khu trung tâm hành chính huyện, khu khu dân cư nông thôn mới, các điểm trường, cơ sở y tế, chợ, các tuyến đường liên thôn, đường huyện, đường tỉnh, quy hoạch khu vực rừng phòng hộ, rừng sản xuất, khu nông nghiệp,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Xuân

Vị trí địa lý huyện Thường Xuân

Thường Xuân là một huyện trực thuộc và nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Lang Chánh và huyện Ngọc Lặc.
  • Phía đông giáp huyện Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn và huyện Như Thanh.
  • Phía tây giáp huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
  • Phía nam giáp huyện Như Xuân và huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM