Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thọ xuân
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thọ xuân

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu nghỉ dưỡng Sao Mai An Giang, đường liên thôn, đường huyện, đường tỉnh, đường Hồ Chí Minh, khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu dịch vụ bay, khu vực sân bay Sao Vàng và vùng phụ cận, sân golf, khu trung tâm hành chính huyện, khu di tích Lam Kinh, các khu dân cư nông thôn mới,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thọ Xuân

Vị trí địa lý huyện Thọ Xuân

Trung tâm hành chính của huyện Thọ Xuân là thị trấn Thọ Xuân nằm cách thành phố Thanh Hoá khoảng 35 km về phía tây.

Huyện Thọ Xuân có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Thiệu Hóa.
  • Phía đông bắc giáp huyện Yên Định.
  • Phía tây bắc giáp huyện Ngọc Lặc.
  • Phía nam giáp huyện Triệu Sơn.
  • Phía tây nam giáp huyện Thường Xuân.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM