Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thiệu hóa
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện thiệu hóa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, cụm công nghiệp Hậu Hiền, cụm công nghiệp Ngọc Vũ, cụm công nghiệp Vạn Hà, các khu dân cư quanh khu trung tâm hành chính huyện, các khu dân cư nông thôn mới, đường Thiệu Giang-Quốc Lộ 45-47, đường cao tốc Bắc Nam, đường thành phố Thanh Hóa-Ngọc Lạc,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thiệu Hóa

Vị trí địa lý huyện Thiệu Hóa

Huyện Thiệu Hóa có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa.
  • Phía tây giáp huyện Triệu Sơn và huyện Thọ Xuân.
  • Phía nam giáp huyện Đông Sơn.
  • Phía bắc giáp huyện Yên Định.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM