Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tây hòa
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tây hòa

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:

Các khu đất thương mại-dịch vụ ven biển đông, các tuyến đường ven biển, đường tỉnh, đường liên huyện 73, đương DH 83, đường DH 84, đường liên thôn, các khu dân cư đô thị quanh khu trung tâm hành chính, khu vực rừng phòng hộ, các khu dân cư nông thôn mới, chợ, cơ sở y tế-giáo dục, khu vực phát triển nông nghiệp, khu khai thác khoáng sản,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:
Thị trấn Phú Thứ (trung tâm hành chính).

Và 10 xã, gồm: Xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Bình 1, Hòa Đồng, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh.

Tải bản đồ

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tây Hòa

Vị trí địa lý huyện Tây Hòa

Tây Hòa là một huyện trực thuộc và nằm ở phía nam của tỉnh Phú Yên, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp thị xã Đông Hòa.
  • Phía bắc giáp huyện Phú Hòa và huyện Sơn Hòa
  • Phía tây giáp huyện Sông Hinh.
  • Phía nam giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM