Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tân châu
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tân châu

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu tỉnh Tây Ninh từ năm 2021 đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho cụm công nghiệp Tân Bội 1-2, cụm công nghiệp Tân Hiệp, cụm công nghiệp Tân Phú, các khu dân cư quanh khu trung tâm hành chính huyện, cụm công nghiệp Tân Hòa, các khu vực quy hoạch điện năng lượng mặt trời, khu du lịch sinh thái Huỳnh Vương, khu dân cư nhà vườn, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,…

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tân Châu

Vị trí địa lý huyện Tân Châu

Tân Châu là huyện trực thuộc và nằm ở phía đông bắc của tỉnh Tây Ninh, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp Campuchia.
  • Phía tây giáp huyện Tân Biên.
  • Phía nam giáp thành phố Tây Ninh.
  • Phía đông giáp tỉnh Bình Phước.
  • Phía đông nam giáp huyện Dương Minh Châu.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM