Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương

bản đồ quy hoạch huyện tam dương
bản đồ quy hoạch huyện tam dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:
Các khu dân cư quanh các khu công nghiệp Tam Dương 1-2, cụm công nghiệp Kim Long, khu đô thị đại học, cụm công nghiệp Hợp Thịnh, trục đường song song với đường sắt Hà Nội-Lào Cai, cụm công nghiệp Hoàng Lâu, cụm công nghiệp Duy Phiên,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn như:

Thị trấn Hợp Hòa (huyện lỵ).

Và thông tin QHSDD của 12 xã, gồm: Xã Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Kim Long, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Thanh Vân, An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Vân Hội.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương đến năm 2030

Vị trí địa lý huyện Tam Dương

Tam Dương là một huyện trực thuộc và nằm ở trung tâm của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Tam Đảo.
  • Phía nam giáp huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc và thành phố Vĩnh Yên.
  • Phía đông giáp huyện Bình Xuyên.
  • Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy.

(alobenđo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM