Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tam đảo
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện tam đảo

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho:

khu du lịch thể thao Hồ Đồng Mỏ, khu đô thị mới tại xã Yên Dương, khu đất phát triển cụm công nghiệp thôn Yên Phú-Tân Sơn, khu dân cư quanh sân golf Tam Quan-Hồ Sơn, khu đô thị Đại Đình, khu công nghiệp Tam Dương 2, cụm công nghiệp Yên Trung, khu đô thị Hợp Châu,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

3 thị trấn, gồm

  • Hợp Châu (trung tâm hành chính).
  • Thị trấn Đại Đình.
  • Thị trấn Tam Đảo.

Và thông tin quy hoạch sử dụng đất của 6 xã, gồm: Xã Minh Quang, Tam Quan, Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù, Hồ Sơn.

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Đảo đến năm 2030

Vị trí địa lý huyện Tam Đảo

Tam Đảo là một huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
  • Phía nam giáp huyện Tam Dương.
  • Phía đông giáp huyện Bình Xuyên.
  • Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM