Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh

bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện sơn tịnh
bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện sơn tịnh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 thể hiện thông tin quy hoạch chi tiết cho các khu dân cư quanh các khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, VSIP Quảng Ngãi Mở Rộng, khu công nghiệp đô thị-dịch vụ Dung Quất 1-2, khu đô thị dịch vụ kết hợp chỉnh trang đô thị, cụm công nghiệp Bình Thọ, khu dân cư Rộc Vũ, khu dân cư Thọ Bắc,…

Cụ thể là thông tin quy hoạch sử dụng đất của các xã-thị trấn trong địa bàn huyện như:

Xã Tịnh Hiệp, Tịnh Minh, Tịnh Phong, Tịnh Giang, Tịnh Hà (huyện lỵ), Tịnh Sơn, Tịnh Thọ, Tịnh Trà,Tịnh Bắc, Tịnh Bình, Tịnh Đông, .

Bấm để xem và tải file bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Tịnh đến năm 2030

Vị trí địa lý huyện Sơn Tịnh

Sơn Tịnh là một huyện đồng bằng trực thuộc và nằm ở phía bắc của tỉnh Quảng Ngãi. Huyện Sơn Tịnh có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Bình Sơn.
  • Phía nam giáp huyện Tư Nghĩa (sông Trà Khúc là ranh giới tự nhiên).
  • Phía đông giáp thành phố Quảng Ngãi.
  • Phía tây giáp hai huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Hà.

(alobendo)

CÓ THỂ BẠN QUANTÂM